Book tid Ring mig op Kontakt

Cerebral parese – CP børn. Test og træning hos Thomsen Fysioterapi & Osteopati

Er jeres barns hverdag udfordret af en medfødt eller erhvervet skade som cerebral parese, børne leddegigt, muskelsvind eller anden neurologisk skade?

Så kan han eller hun få specialiseret genoptræning og behandling på Randers Børneklinik i Toldbodgade.

Hvad kan børnefysioterapeuten hjælpe med

Vores børnefysioterapeuter Trine Bragt og Maiken Birkbak tilbyder specialiseret udredning, undersøgelse, træning samt behandling til børn med fysiske udfordringer som følge af cerebral parese. Børnefysioterapeuternes fokus er at hjælpe barnet til at overvinde flest mulige funktionsvanskeligheder. Det være sig både motoriske og kognitive udfordringer samt at forebygge sekundære følger af diagnosen.

Den specialiserede træning og behandling vil ikke kunne fjerne diagnosen, men den vil helt sikkert kunne forbedre barnets funktionsvanskeligheder og grovmotoriske funktion. Alt sammen med det formål at lette hverdagen for barnet, familien samt øge barnets livskvalitet.

Hvordan foregår vores træning

Trine og Maiken har fokus på, at deres træning med barnet altid skal være motiverende, sjov og foregå i trygge rammer.
Træningen samt behandlingen er altid individuelt tilrettelagt ud fra barnets behov, motivation, personlighed samt motorisk niveau. Trine og Maiken er i konstant dialog med jer forældre og eventuelt andre tværfaglige samarbejdspartnere for at opnå det bedste resultat for barnet.

Træningen kan bestå af brikstræning, i maskiner med fokus på styrke, funktionel træning af balance i forskellige niveauer samt træning af core. Træningen kan deles op i enkle øvelser, men den kan også være kognitiv opgaveløsende inden for de områder, som udfordrer barnet.

Ved nogle af de lidt ældre børn kan det give mening at træne på det vægtaflastende gåbånd AlterG. Her kan barnet få pulsen op, øge gangdistancen samt forbedre balancen uden risiko for at falde.

Såfremt der er behov for at træne på motorik hold, er der mulighed for at deltage på et af vores blandede motorik hold. De er sammensat i forhold til børnenes evner, udfordringer, køn og alder. Der er max 4-5 deltagere på hvert hold.

Vi finder det bedste forløb for barnet

På Randers Børneklinik finder vi altid det bedste trænings- og behandlingsforløb for cerebral parese for jeres barn. Det kan sammensættes som et længere træningsforløb, hvis det giver bedst mening i forhold til barnet. Det kan også være et intensivt forløb over kortere tid for at få et boost af en speciel funktion. Vi sammensætter forløbet, så det passer de behov, ønsker og fysisk formåen, der planlægges for det enkelte barn.

Såfremt der er tale om medfødt eller erhvervet skade som leddegigt, muskelsvind, cerebral parese eller lignende vil barnet kunne træne under den vederlagsfri ordning. Kontakt egen læge for at få en særlig 62 henvisning.

 

Ønsker jeg at få specialiseret træning og behandling af jeres barn, eller ønsker jeg at få en snak om, hvad der giver bedst mening for jeres barn. Så kontakt børnefysioterapeut Trine Bragt eller Maiken Birkbak på Randers Børneklinik i Toldbodgade 8643 3344 eller book en tid online.