Book tid Ring mig op Kontakt

Motorisk usikre børn - test og træning hos Thomsen Fysioterapi & Osteopati

Er dit barn motorisk usikkert? Har det svært ved at hoppe, gå på line eller ramme fodbolden? Virker dit barn lidt ukoordineret, eller har det erhvervet sig et fysisk handicap?

Børneklinikken hos Thomsen Fysioterapi og Osteopati i Randers kan vi hjælpe med at afklare hvilke problematikker, der er årsag til den manglende motoriske udvikling og behandle samt træne ud fra disse. Vi gør noget effektivt ved problemet.

Behandling af motorisk usikre børn

Motorisk usikre børn kan virke kluntede og er ofte usikre, når de møder nye udfordringer. De har ikke udviklet alderssvarende motorik og kan for eksempel have problemer med at tegne, skrive, cykle, løbe stærkt, være med på legepladsen og i skolegården på lige fod med andre ikke motorisk usikre børn.

Undersøgelser har vist, at hvert femte barn, der kommer i skole, har motoriske vanskeligheder. Disse vanskeligheder skal gerne undersøges og gøres noget ved så tidligt som muligt, ellers kan det give uhensigtsmæssige følger for de motorisk usikre børn på en lang række punkter.

Læs mere om motorisk uro her

Erfaren børnefysioterapeut hjælper dit barn

Vores børnefysioterapeuter Trine Bragt og Maiken Birkbak har stor erfaring i at screene, vurdere og tilrettelægge individuelle behandlings- og træningsforløb til motoriske usikre børn i alle aldre. Vi tilbyder udredning, undersøgelse, behandling samt træning af motoriske usikre børn.

Vores børnefysioterapeuter arbejder selvfølgelig meget tæt med jer forældre i forbindelse med instruktion, rådgivning og vejledning til bl.a. hjemmetræning. Børnefysioterapeuterne samarbejder også med jeres egen læge, sundhedsplejerske, børnehavepædagog og andre fagpersoner omkring barnet.

Behandling og træning af motorisk usikre børn

Metoden, vores børnefysioterapeuter anvender i sit arbejde med de motoriske usikre børn, er legende og positiv. Barnet bliver hele tiden testet, sat på prøve og bliver stillet over for nogle nye fysiske krav uden at opdage det, da træningen bliver "leget ind i dem".

Derved opnår vi rigtig gode resultater i et sjovt og spændende miljø. Vil du vide mere, så kontakt vores børnefysioterapeuter Trine Bragt eller Maiken Birkbak på tlf.: 8643 3344 eller på mailen thomsen-fys@mail.dk .

Relevante holdtilbud