Book tid Ring mig op Kontakt

Hjemmebehandling hos Thomsen Fysioterapi & Osteopati i Randers

Hvis du af helbredsmæssige årsager er forhindret i at komme til behandling eller genoptræning på vores klinik, tilbyder Thomsen Fysioterapi & Osteopati at udføre behandlingen i dit eget hjem. Vi har en erfarent mobil fysioterapeut, der kører ud til private hjem, områdecentre, institutioner, specialskoler og hospice i Randers kommune.

Vi bestræber os på, at vi ingen ventetid har på hjemmebehandling, og som udgangspunkt kan vores mobile fysioterapeut tilbyde de samme ydelser i patientens eget hjem som på klinikken i Toldbodgade.

Hjemmebehandling - gratis eller egenbetaling?

Hvis du har brug for fysioterapeutisk hjemmebehandling, skal du enten ringe til egen læge eller til os hos Thomsen Fysioterapi & Osteopati. Her sidder vores kyndige sekretærer klar til at besvare eventuelle spørgsmål og fortælle dig, hvilke muligheder du har for at få behandling. Henvisning til behandling skal godkendes og udstedes af egen læge. Ring 8643 3344.
Langt de fleste af de patienter, der er berettiget til hjemmebehandling, falder ind under den vederlagsfrie ordning, hvilket betyder at behandlingen er gratis.

Mere om vederlagsfri behandling

Hvis ikke din diagnose hører ind under den vederlagsfrie ordning betales der almindelige takster for hjemmebehandling jf. sygesikringens landsdækkende takster for fysioterapi i hjemmet plus kørselstillæg.