Book tid Ring mig op Kontakt

 

Børnefysioterapeuter kan afhjælpe dit barns motoriske uro

Motorisk uro er én ting, og bevægelsesglæde en anden. At være glad for at bevæge sig er altid en god ting. Børn er nysgerrige og bevæger sig for at udvikle sig; det sker helt naturligt. Men motorisk uro kan være en udfordring. Den helt store forskel er, at motorisk urolige børn ikke selv kan regulere, hvordan deres krop er i bevægelse. Motorisk urolige børn, som af forskellige årsager har behov for hjælp til selvregulering i forhold til den kontekst, som de befinder sig i, møder ofte en børnefysioterapeut. 

Høj eller lav arousal

Den motoriske uro kan vise sig på mange måder. Det kan være der konstant er gang i kroppen, som gør det svært at finde ro. Barnet kan have svært ved at regulere sin adfærd overfor andre børn og have store følelsesmæssige udbrud. Det kan ligeså være svært at fastholde en aktivitet, da barnet hurtigt er videre til det næste. 

Her er arousal et nøglebegreb, hvor der skelnes mellem høj eller lav arousal. Arousal betyder vågenhedsniveau, hvilket vi er meget afhængige af, når vi skal være opmærksomme. For at kunne være opmærksomme kræver det nemlig, at man hverken er for sløv eller for overgearet. Med et højt arousalniveau er det svært at holde fokus grundet for mange sensoriske stimuli og følelser, som skaber en stor uro i barnet. Med et lavt arousalniveau er det også svært at holde fokus, men her er det grundet at hjernen ikke modtager tilstrækkelige sensoriske stimuli, som viser sig ved en lang reaktionstid. 

Med et velreguleret arousalniveau kan barnet være opmærksom, når det er nødvendigt og være stille, lyttende og falde til ro, når der er brug for det. Arousalniveauet skal nemlig gerne kunne øges og dæmpes alt efter, hvilke omgivelser vi befinder os i. Selvregulering af arousal er altså det optimale. De bedste betingelser for dette hænger tæt sammen med positive relationer samt gode tilknytninger; barn og voksen imellem. Her er det vigtigt at blive mødt i de følelser, som barnet er i. 

Kender du til effekten af den proprioceptive sans?

For at hjælpe på den motoriske uro kan man stimulere barnets sansepåvirkning. Dette er nemlig langt mere effektivt end at forsøge at regulere gennem sproget, da ord som ”Sid så stille, det her er sidste advarsel” oftest har en meget kortvarig effekt. Aktiviteter og lege, hvor den proprioceptive sans indgår er yderst gavnlig. Den proprioceptive sans’ opgave er at fortælle, hvor vores krop starter og slutter og bevæger sig hen. F.eks. er det den sans du bruger til at vælge, om du skal give et fast eller et slapt håndtryk. 

Et barn med en underreagerende proprioceptiv sans har svært ved at mærke sig selv. Du kan påvirke den proprioceptive sans udefra, f.eks. igennem massage eller tunge dyner. Indefra påvirkes sansen ved at bruge musklerne, og gerne i en langsom aktivitet. Her er hårdt muskelarbejde bedre end højt tempo. 

De rette værktøjer fra børnefysioterapeuterne

Børnefysioterapeuterne kan bl.a. hjælpe med taktil stimuli, relevant træning for den proprioceptive sans samt sansebearbejdning.

 Skrevet af:

Maiken Birkbak

Børnefysioterapeut