Book tid Ring mig op Kontakt

 Instruktør: Shannon Taylor & Ronni Amnitzbøll

 

Deltagerne visiteres til holdet af deres respektive behandlere, hvor der vurderes at knæhold er et godt supplement til behandlingen og/ eller som forebyggelse mod tilbagefald efter endt behandling

Deltagerne opvarmer typisk på cykel i 10 min, hvorefter der trænes efter individuel program. Der lægges stor vægt på at træningen er individuelt tilpasset efter aktuelt niveau og hvad deltageren skal tilbage til af belastning

 

Niveau på deltagerne:

Alle med knæproblemer, som skal starte med genoptræning og som i starten kan have begrænset fysisk aktivitetsniveau. Der fokuseres i starten på lav belastning i kontrollerede udgangsstillinger og senere med mere belastning i mere udfordrende øvelser