Book tid Ring mig op Kontakt

Er du blevet ramt af halvsidig lammelse?

En halvsidig lammelse er en skade som viser sig på den ene kropsside. I daglig tale kaldes det for hemiplegi hvilket dækker over lammelser, kraftnedsættelser og føleforstyrrelser.

Rammes du af halvsidig lammelse betyder det, at det kan være svært for dig at bruge din arm og dit ben på samme side af kroppen. Det kan føre til mærkbare ændringer i din dagligdag og kræver oftest et langt genoptræningsforløb for at komme tilbage til et tilfredsstillende funktionsniveau. Der kan være flere sygdomme som er årsag til, at du bliver ramt af halvsidig lammelse. Typisk skyldes halvsidig lammelse en blodprop eller blødning som har ramt den modsatte hjernehalvdel af den påvirkede kropsside.

 

Viden om hjernens funktion

Forskning har vist, at hjernen kan reetablere sig efter en skade. Det betyder, at hjernen har egenskaberne til at skabe nye forbindelser således at “døde” områder af hjernen kan varetages af andre områder i hjernen. Dette kaldes for hjernes plasticitet, og er en vigtig faktor i genoptræningen efter en blodprop eller blødning i hjernen og har dermed indvirkning på kroppens funktioner.

En blodprop eller blødning giver forskellige udfald alt efter hvor i hjernen skaden befinder sig. Derfor opbygges genoptræningen ud fra dit behov og med baggrund i viden om hjernens funktioner.

 

Hos en specialiseret neurofysioterapeut får du mere med dig

En neurofysioterapeut har redskaberne til at lave en grundig undersøgelse og ud fra forskellige parametre vurderes kvaliteten af dine bevægelser. Hos os struktureres genoptræningen hen mod de mål og ønsker du har til at forbedre din dagligdag. 

Vi er i stand til at hjælpe dig således at din nærmeste udviklingszone udfordres ud fra vores neurofysioterapeutiske viden og erfaring med halvsidig lammelse. Desuden har vi kendskab til de følgevirkninger en blodprop eller blødning i hjernen kan føre med sig og hvilke udfordringer dette skaber i din dagligdag. Disse udfordringer kan både være af fysisk, men også kognitiv karakter og begge dele er et vigtigt element at indtænke i genoptræningen for at opnå størst mulig integritet.

 Skrevet af:

Henrik Brok

Autoriseret Fysioterapeut & Neurofysioterapeut