Book tid Ring mig op Kontakt

Har dit barn en cerebral parese ?Den hyppigste årsag til et livslangt handicap er cerebral parese (CP), som cirka 110 børn, hvert år bliver diagnoseret med i Danmark. Antallet af CP børn er faldende og en større andel af børnene har et højere og mere selvstændigt funktionsniveau end tidligere set.Tidlig specialiseret indsats er afgørende:Årsagen hertil skal helt klart findes i den specialiserede børne-neurofysioterapi, som spiller en helt central rolle i forbindelse med behandling og genoptræning af denne diagnosegruppe. Stigende forskningsmængde over de seneste år har nemlig gjort det muligt at evidensbasere behandlingen. Her viser det sig, at en tidlig indsats med relevante aktiviteter og løbende opfølgning hos børn og unge er vigtigt. Børnefysioterapeutens vigtige rolle:En vigtig del af den tværfaglige rehabilitering er fysioterapi. Der er sket et essentielt skift i fysioterapiens rolle. Førhen var den mere passiv og afhjælpende til den i dag er langt mere aktiv. Nu iværksættes en tidligere intensiv indsats.Hvad er fokusområderne:Fysioterapien skal have fokus på de såkaldte f-ord: Function, Family, Fitness, Fun, Friends og Future.   Funktionerne (function) skal øges, så de passer til dagligdagen med familien (family).  Og så skal barnet være deltagende (fun) og social med vennerne (friends). Den fysiske træning (fitness) skal bruges i behandlingen for at forebygge funktionsevnetab i fremtiden (future). Det er afgørende at tilbyde indsatser udfra barnet omgivelser. De børnefysioterapeutiske tiltag skal planlægges i samarbejde med barnet, familien og tværfagligt med andre fagpersoner, som læger og ergoterapeuter. Leg er nøgleordet til læring, for når barnet er motiveret vil det spontant øve sig og have lyst til at udføre aktiviteterne. Dette er essentielt for at fremme neuroplasticiteten. Hvad ved vi om CP?Symptomer ved CP varierer meget, men der ses altid motoriske forstyrrelser. Dog opnår ⅔ børn selvstændig gangfunktion og evnen til at sidde selvstændigt inden 2-års alderen. De grovmotoriske færdigheder testes for at vurderer de motoriske milepæle og til at vurdere, hvilke hjælpemidler der er behov for. Skaden i hjernen er kompleks, og der vil derfor ses en stor variation i funktionsevnen hos børn og unge med CP. Når børnefysioterapeuter planlægger behandling bør det derfor ske ud fra barnets naturlige udviklingstrin. Løbende monitorering er vigtig for at sikre ændringer i barnets funktionsevne og aktivitetsniveau opdages tidligt, så man kan tilpasse indsatsen. Målet er at barnet skal leve et liv med højst mulig funktionsevne, selvstændighed og ikke mindst livskvalitet. Livskvaliteten påvirkes også af søvn og fysisk aktivitet. Børn med CP er mindre fysiske aktive og har ofte søvnproblemer. Nyere anbefalinger viser at døgnet bør ses som et 24-timers overgang med forskellige aktivitetsdomæner: Søvn, stillesiddende aktivitet og fysisk aktivitet. Her har fysioterapeuter en væsentlig rolle i at facilitere fysiske aktivitetsmuligheder i løbet af dagen. Den fysiske aktivitet kan dermed også have en positiv effekt på søvnen, da disse påvirker hinanden. Skrevet af:

Trine Bragt & Maiken Hansen

Børnefysioterapeuter