Book tid Ring mig op Kontakt

Hvad er osteopati?

Selvom osteopati er en praksis, der allerede blev udviklet i 1870’ernes USA, er det imidlertid ikke alle, der kender til eller ved, hvad en behandling hos en osteopat indebærer. En osteopat er først uddannet fysioterapeut og derefter osteopat, hvorfor det er en specialiseret behandler med mange værktøjer. Osteopati er den mest komplette behandlingsform, der findes, når smerter og gener i kroppen skal behandles.

Osteopati tager udgangspunkt i kroppen som en helhed, og undersøger derfor sammenhænge mellem både muskler, fascia, knogler, organer, arterieforsyninger, vene- og nervesystemet samt psyken. Det betyder også, at en ostepatisk behandling ikke kun undersøger de steder, hvor en patient oplever smerter eller gener.

 

Hvad er kiropraktik?

Kiropraktik tager udgangspunkt i mange af de samme behandlingsmetoder som osteopati, dog er der inden for kiropraktikken i højere grad fokus på bevægeapparatet og på at lindre smerte, der er til gene for led og musklers normale bevægelighed.

En kiropraktor arbejder ud fra den overbevisning om, at smerter kan lindres ved at afhjælpe fastklemte nerver eller andre forstyrrelser i ryg og nervesystem. Derfor er en kiropraktisk behandling ofte mere fokuseret på de isolerede led eller muskler, hvor patienten oplever smerter.

 

Vi anbefaler en osteopatisk behandling

Selvom kiropraktik i stigende grad har vundet indpas blandt danskerne og derfor også er blevet en mere udbredt behandlingsmetode, peger flere undersøgelser dog stadig på en manglende dokumentation for behandlingens virkning.

En osteopat er, ligesom en kiropraktor, uddannet til at udføre manipulationsteknikker, der vil hjælpe til at frigøre kroppens led, således en normal funktion og bevægelighed kan genoprettes.

Osteopatiske behandlinger arbejder med hele kroppen og ser på de bagvedliggende mekanismer, der er årsag til smerterne. Behandlingen tager ofte op til 45 minutter og er derved en enormt grundig undersøgelse af kroppens mekanismer. Du får derved en god all-around behandling, hvor osteopaten både undersøger indre organer, muskulatur, træning mm. Behandleren indtænker desuden, hvordan kroppen igen kan stabiliseres, blandt andet ved hjælp af træning, så du på længere sigt kan afhjælpe smerter og gener.



Skrevet af:

Finn Thomsen

Fysioterapeut & Akupunktør